VELKOMMEN TIL BSG MILJØ

BSG Miljø udfører årligt mere end 300 sager inden for miljøsanering, skimmelsanering, fugtteknik, indeklima, og teknisk isolering for kommuner, almennyttige boligselskaber, forsikringsselskaber, entreprenørfimaer, rådgivende ingeniører samt arkitekter og lignende virksomheder.

BSG Miljø

Hos BSG Miljø er vi specialister indenfor skimmel- og miljøsanering, fugtteknik, og indeklimaforbedrende løsninger. Vores kunder er primært kommuner, forsikringsselskaber, boligselskaber, arkitekter, og større entreprenørfirmaer, men vi udfører naturligvis også opgaver for private bygherrer. Vores kunder vælger os fordi vi giver dem værdi for pengene, fordi vi altid leverer den aftalte vare og kvalitet, og fordi vi leverer et meget højt serviceniveau til den rigtige pris. Vi arbejder hele tiden vi på at blive bedre til det vi laver, og ved en fælles indsats, forsøger vi konstant at optimere og kvalitetssikre vores arbejdsgange. Alt hvad vi gør, gør vi med en tro på at vi kan skabe forandringer, til fordel for vores miljø, vores kunder, og i sidste ende også for os selv.

 

Skimmelsanering

BSG Miljø udfører skimmelsanering for den almene boligsektor, kommuner, forsikringsselskaber, og private. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser indenfor skimmelsanering, herunder forundersøgelser og prøvetagning, nedrivning og genopbygning, afrensning af skimmelsvamp, samt udførsel af forebyggende tiltag for at undgå fremtidig skimmelvækst.

Miljøsanering

BSG Miljø udfører sikker miljøsanering af bl.a. PCB, bly og asbest. Nøglen til vores succes er grundig planlægning, løbende egenkontrol, og en høj arbejdsmoral.
Vores medarbejdere gennemgår løbende uddannelse, både internt og eksternt, og har naturligvis gennemført de lovpligtige kurser indenfor området.

Fugtteknik

BSG Miljø udfører alle typer af affugtningsopgaver, både traditionel affugtning, og speciel affugtning af lukkede konstruktioner.
BSG udfører også fugtspærring af konstruktioner, f.eks. opstigende grundfugt i vægge, opstigende fugt i terrændæk, fugtspærring af sokler, mm.

Rådgivning

BSG Miljø udfører rådgivning i forbindelse med skimmel- og miljøsanerings opgaver, for bygherrer, taksatorer, og rådgivende ingeniører.
Vores store praktiske erfaring, kan ofte bidrage til at finde optimale løsninger i forhold til udførsel og pris.
Vi rådgiver desuden omkring indeklima forbedringer, særligt i bygninger hvor der er problemer med fugt og skimmel

Indeklima

BSG Miljø leverer løsninger til forbedring af indeklimaet i boliger, kældre, daginstitutioner, kontorer, mm.
Vi udfører indvendig efterisolering med Kalciumsilikat plader fra Remmers og Skamowall, og vi etablerer ventilation af indeklimaet med DUKA ventilatorer med varmegenvinding. Disse løsninger forbedrer indeklimaet markant, og reducerer risikoen for skimmelsvamp, forhøjet Radon niveau, og forhøjet Co2 niveau.

Desinficering

BSG Miljø udfører desinficering, bakteriebekæmpelse, og lugtsanering efter f.eks. opstigende kloakvand i kælderen. Selvom vandet er fjernet efter en oversvømmelse, vil der stadig være bakterier som udgør en sundhedsrisiko. Bekæmpelsen af bakterier skal igangsættes hurtigst muligt, så der ikke sker en unødig spredning. Vi udfører desuden desinficering efter skadedyrs angreb.

4

Skimmelsager

30

Miljøsager

5

Teknisk isolering

2

Ventilation af boliger

Vores Værdier

Vores helt grundliggende værdier om ordentlighed og god opførsel, er styrende for den måde vi driver vores virksomhed på. Vi har en flad organisation, hvor ingen er mere værd end andre, og det giver en helt fantastisk dynamik, og fællesskabsfølelse. Alle Tager ansvar, og det mærker vores kunder.

Vores kunder

Vores kunder ønsker en høj kvalitet og et højt serviceniveau, og de skal være sikre på at det altid er til den rigtige pris. De kræver meget af os, men til gengæld viser de os stor tillid og loyalitet, og forstår værdien af et godt samarbejde. Vores kunder er i høj grad med til at udfordre og udvikle vores virksomhed.

Vores medarbejdere

Vores medarbejdere brænder for det vi laver, og det mærker vores kunder. De er stolte og fagligt dygtige håndværkere, som hver dag møder op for at give vores kunder en god oplevelse. Vores medarbejdere er den direkte årsag til vores succes, og det sætter vi stor pris på.

Vores leverandører

Vores leverandører er nøje udvalgt, og vi samarbejder kun med virksomheder som lever op til vores egne holdninger til kvalitet og service. Vi samarbejder kun med de bedste. Til gengæld betaler vi en fair pris for deres ydelser, og opfører os loyalt overfor vores samarbejde.

Vores konkurrenter

Vores konkurrenter er også vores kollegaer, og dem skal vi vise respekt. Vi taler aldrig dårligt om vores konkurrenter for at skabe en bedre position for os selv. Vi skal ikke vinde opgaver ved at skabe mistillid til vores konkurrenter, vi skal vinde opgaverne ved at skabe tillid til os og vores produkt.

Vores Team

Per Lundquist

Medejer
Tlf. 60 77 19 04   
pl@bsg-miljoe.dk

Thomas Olsen

Medejer
Adm. Direktør
Tlf. 25 47 89 59
to@bsg-miljoe.dk

Mikkel Munk

Projektleder
Tlf. 53 70 73 35
mm@bsg-miljoe.dk

Anders Bo Mortensen

Medejer    
Tlf. 42 77 98 78
abm@bsg-miljoe.dk